Whatsapp

Kurumsal Bilgi

Kumlama ve Boyama üzerine; araştıran ve geliştiren deneyimli kadromuz, prensiplerimiz ve etik değerlere verdiğimiz önem ile hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz...

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Müşteri memnuniyetini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojinin takip edilmesi ve kendi bünyemize transfer edilmesi,
 • Mevcut müşteri özel isteklerinin firma bünyesinde yaşatılması ve böylelikle olası yeni müşteri ve pazarlarda yeni fırsatlar oluşturulması,
 • Müşterilerimizin beklentilerini tedarikçilerimize de yansıtarak, sistem kalitemize eşdeğer tedarikçiler oluşturulması adına gerekli faaliyetlerde bulunulması,
 • Ölçülebilir iç ve dış kaynaklı performans metriklerine dayalı olarak hedeflerin yakalanması, sürekliliklerinin korunması ve sürekli iyileştirilmesi anlayışının yaşatılması.
 • Toplum ve çevreye saygılı olunması ve bu amaçla sorumlulukların yerine getirilmesi,
 • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışının benimsenmesi ve bu nedenle tüm personele kalite bilincinin yerleştirilmesi, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimlerin sağlanması,
 • Hatalı üretimin ayıklanması prensibini bir tarafa bırakıp, sürekli iyileştirmeler ile hatasız üretimin gerçekleştirilmesi anlayışının yaşatılması ve güvenilir üretimin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit edilmesi, taleplere hızlı yanıt verilmesi, zamanında sevkiyat yapılması, kaliteli ürün ve rekabet edilebilir fiyat sunulması,

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Faal halde olduğumuz iş kollarında ALMEDA; doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Bu politika doğrultusunda;
 • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
 • Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutar.
 • Tüm çalışanlarına, çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda destek olur.
 • Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
 • Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
 • Doğal kaynakların tüketimlerini azaltan metotları kullanır.
 • Tekrar kullanım ve geri dönüş/değerlendirme proseslerine ağırlık verir.
 • Bu doğrultuda ALMEDA olarak Çevre Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan çevre boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri, yasal gereklilikler/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


 • Tüm çalışanlarımız ve kuruluşumuzda bulunan diğer bireylere “ÖNCE İNSAN” felsefesi ile yaklaşmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yönetmeliklere ve mevzuata uymak,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak tehlikeleri kaynağında yok ederek Meslek hastalığı ve İş Sağlığı İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak,
 • Sürekli gelişme prensibi Meslek Hastalığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risk teşkil eden her türlü konularda sürekli iyileştirme sağlamak,
 • Yeni ürün, makina, tesis ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerinin projelendirme aşamasında değerlendirmek,
 • Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızı eğitim vererek sürekli bilgilendirmek,
 • Tüm personelimize kendini, çalışma arkadaşlarını, ziyaretçileri tehlikeye atacak her türlü durum, hareket ve olayda, işi durdurma yetki ve sorumluluğunu vermek,
 • Güvenli davranışı temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak; İSG Politikamızdır.

Bu doğrultuda ALMEDA olarak İSG hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, sağlık bozulmalarının ve yaralanmaların önlenmesi, İSG Yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi bu amaçla da diğer gereklilikler olan yürürlükteki müşteri gereklilikleri, İSG mevzuatları, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi yönünde uyum içinde çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Copyright © 2021 | Almeda | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım